കഥകൾ

Sunday, December 11, 2011

"എ ഹിംസ"


എന്നെന്നേക്കുമായി ...നിനക്കായി...  തുറന്ന്‌ കിടക്കുന്ന വാതിലുകള്‍ നിബന്ധനകള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഔധാര്യങ്ങള്‍ എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ, 
ലാഭനഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളില്‍, നഷ്ടക്കച്ചവടമായി എന്നെ എഴുതിതള്ളിയ നിന്നെ,
എന്റെ ഹൃദയത്തോട്  ചേര്‍ത്ത്  ഞാന്‍ ആണിയടിക്കും...

അങ്ങനെ രക്തം വാര്‍ന്ന് നാം രണ്ടും, കണക്കുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തില്‍...അവിടെയും അഹിംസയെക്കുറിച്ചും, വിശാല കാഴ്ചപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും,കാമം കലരാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ നൈര്‍മല്യത്തെക്കുറിച്ചും, നമ്മള്‍ വാതോരാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും