കഥകൾ

Saturday, September 10, 2016

അലക്‌സാ

നിങ്ങൾ അവനെ ഗ്രീൻഫിഞ്ച് എന്ന് വിളിച്ചോളു
പക്ഷെ ഞാൻ അലക്‌സാ എന്ന് വിളിക്കും.

ചെമ്മരിയാടുകൾ മേയുന്ന കുന്നിൻ ചരുവിൽ
മഞ്ഞും മഴയും ഇണചേർന്ന് പൊഴിയുമ്പോൾ,
അലക്‌സാ പിയാനോയിൽ അതിമൃദുലമായി
എന്നെ വായിക്കുന്നു .

നിങ്ങൾക്കെന്നെ  ജി മേജർ എന്നോ, പ്രണയം എന്നോ
ഇനി അതല്ല പേര് തന്നെയോ  വിളിക്കാം.

അതിശക്തം ചൂളം കുത്തുന്ന കാറ്റിൽ,
തൊലി കരിക്കുന്ന വെയിലിൽ
അവൻ വാക്കുകൾക്കു ദാഹിക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ അവന്റെ വിരലിൽ മുത്തി
ചുണ്ടിൽ പെയ്യുന്നു.

പുഴയൊഴുകും വഴികളിൽ
കാറ്റാടിപ്പാടത്തിൻ കുളിരിൽ
മുന്തിരി പെയ്യും മലമടക്കിൽ
നനുത്ത കരിമ്പടം പുതച്ചു
ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുന്നു..

ചിറകു വിടർത്തി അലക്‌സാ പറക്കുമെന്നും,
സ്വനതന്ത്രികളിൽ അവനെന്നെ
കുടിവയ്ക്കുമെന്നും
അശരീരി കേൾക്കുമ്പോഴും
ഞങ്ങൾ ഒളിച്ചുകളി തുടരുന്നു...!

4 comments:

  1. മഞ്ഞും മഴയും ഇണചേർന്ന് പൊഴിയുമ്പോൾ ഉണരുന്ന പ്രണയഗീതം!
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete
  2. മനോഹരം, ആശംസകള്‍

    ReplyDelete