കഥകൾ

Friday, March 18, 2011

ട്രെഡ്മില്‍

ട്രെഡ്മില്ലിലെ ഓട്ടം ഒരു അത്ഭുതമാണ് ..നിന്നിലേക്കുള്ള എന്‍റെ യാത്രപോലെ !

ശരീരം തളരുന്നതുവരെ, മനസ്സ് മരവിക്കുന്നത് വരെ,
എങ്ങുമെത്താത്ത, തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഓട്ടം.

എന്നാലും ,
ഓടി നിന്നിലേക്കെത്തി "നീ" അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നറിഞ്ഞു നടുങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് (ഒരുപക്ഷെ),
ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീര്‍ വിയര്‍പ്പാല്‍ മറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ട്രെഡ്മില്ലിലെ ഓട്ടമായിരിക്കാം !!!

2 comments:

  1. എങ്ങുമെത്താത്ത ഓട്ടം. അല്ലേ

    ReplyDelete