കഥകൾ

Saturday, March 12, 2011

മഞ്ഞുതുള്ളി

മഞ്ഞുതുള്ളി __ നിന്റെ സ്നേഹത്തില്‍ ഘനീഭവിച്ച പുഞ്ചിരി .. തിരസ്ക്കരണത്തില്‍ ഉരുകിയ കണ്ണുനീര്‍ !

നിശാഗന്ധി __ നിറനിലാവില്‍ സൌഗന്ധികവുമായി കാത്തിരിപ്പ്‌...ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനെ ഭയന്ന് ആത്മഹത്യ !

മയില്‍‌പ്പീലി __ പേറ്റും പേറ്റും നീളുന്ന വഴിക്കണ്ണ്.....ആകാശം കാണാതെ കാത്ത നിരാശകളുടെ പെറ്റുപെരുകല്‍!

കുങ്കുമം __ അടക്കിയ തേങ്ങലുകള്‍ക്ക് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി....ഇലപൊഴിച്ച സൗഹൃദത്തിനു ഹൃദയ രക്തം!

1 comment:

  1. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

    ReplyDelete