കഥകൾ

Friday, March 04, 2011

പാഞ്ചാലി

ഒരു ബാണക്കുരുക്കില്‍ എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ചോര വാര്‍ത്തപ്പോഴും,
ഒറ്റ വാക്കിനാല്‍ ദ്രൌപദിയില്‍ നിന്നും പാഞ്ചാലി ആക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും,
സാലഭന്ജികപോല്‍ അഞ്ചു കിടപ്പറകളിലായി ശരീരം പകുത്തപ്പോഴും,
മനസ്സ് പകുക്കാതെ ഒഴുകുന്ന കണ്ണുമായി ഞാന്‍ ഒരു മുരളീനാദത്തിനായി കാതോര്‍ത്തു.

പണയപ്പണ്ടമായി തരം താഴ്ത്തിയപ്പോഴും
അഴിഞ്ഞ മുടിയുമായി ഞാന്‍ ഉറഞ്ഞപ്പോഴും
ഷന്‍ണ്ടന്‍മാരായ ഭര്‍ത്താക്കന്‍മാര്‍ നോക്കി നില്‍കെ 
വസ്ത്രാക്ഷേപിതയാക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും
നെഞ്ജോടു ചേര്‍ക്കുന്ന ബംസുരിയാല്‍ തഴമ്പിച്ച ഒരു കരത്തിനായി എന്‍ മിഴിനീണ്ടു.
..........................................................................................................
മോഹനരാഗം കൊണ്ടും, വാക്ച്ചതുരി കൊണ്ടും, ഒരു മുഴം പുടവകൊണ്ടും എന്നെ കൂടുതല്‍ കടക്കാരിയാക്കിക്കൊണ്ട്
നിന്‍റെ മടക്കം ... എന്‍റെ ഒടുക്കം!!!

1 comment:

  1. അഞ്ചുപേരും കൂടി വീതിച്ചെടുത്തോളൂ എന്ന് കുന്തി. പെണ്ണ് എന്നാല്‍ ശരീരം മാത്രമോ?

    ReplyDelete