കഥകൾ

Tuesday, March 01, 2011

സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

മച്ചിന്‍ മുകളിലെ കൂറമണമുള അരിപെട്ടിയില്‍ ആരും കാണാതെ ഞാന്‍ കൂന കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്
നെല്‍പാറ്റ കുത്തിതുടങ്ങിയ കുറെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍.

എല്ലാം ഇന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം ആ മലയി ജാനുന്റെ കയ്യില്‍ ..
നന്നായി അലക്കിതേച്ചു മടക്കിത്തരും... കൊണ്ട്വന്നു എടുത്തു വച്ചാല്‍ മാത്രം മതി..
പക്ഷെ കൈമാറിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ അടയാളം ഇടണംന്ന് മാത്രം.

തീരെ അരിപ്പ പോലെ ആയത് ഉണ്ടെങ്കില്‍ കത്തിച്ചു കളയാന്‍ പറയണം...

നല്ലതിനെ വീണ്ടും ആരും കാണാതെ അരിപ്പെട്ടിയില്‍ അടക്കണം...
അടുത്തകൊല്ലം കുറെ എണ്ണത്തിനെ വീണ്ടും ജാനൂനെ കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് ഭാസ്മീകരിപ്പിക്കാം ..

നോക്കാലോ ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ ജാനുവോ എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങളോ ആദ്യം തീരുകയെന്ന്.

1 comment:

  1. സ്വപ്നങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗകുമാരികളല്ലേ..?അവ പുനര്‍ജന്മമെടുക്കും

    ReplyDelete