കഥകൾ

Saturday, January 08, 2011

പലര്‍ക്കുള്ള കത്തുകള്‍

കത്ത് 1
തിരിഞ്ഞു നടക്കാന്‍ കഴിയാത്ത യാത്ര തുടരുമ്പോള്‍
എന്‍റെ ശബ്ദത്തിനു നിന്‍റെ പ്രതിധ്വനി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോള്‍
നിന്‍റെ സൌരഭ്യം ഇല്ലാതെ, ഈ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍
മരണത്തെക്കാള്‍ ക്രൂരമായി നീ അകലെ മാറി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കണമോ " നീ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല" എന്ന നിന്‍റെ വാക്ക്?

കത്ത് 2
നിന്‍റെ കരലാളനകളുടെ വടുക്കള്‍ ശരീരത്തിലവശേഷിക്കെ,
നിന്‍റെ പദമാധുരികളുടെ വൃണങ്ങള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ മായാതെ കിടക്കെ
മറക്കേണ്ടുന്നതെല്ലാം,തെളിഞ്ഞ ഓര്‍മ്മകള്‍ ആകവേ
നഷ്ട ഭാണ്ടത്തിന്‍റെ കനം ഏറുന്നതായി തോന്നവേ
ഞാന്‍ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കനാണ് നിന്നെ,പിന്നെ എന്നെ?

കത്ത് 3
"ഇനി നീ പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന വരികള്‍ കുറിക്കൂ..
...ഇത്രയം ലഹരിയുള്ള നിന്‍റെ ജീവിതം കൊണ്ടെങ്ങനെ ഇത്രയും
നിറം മങ്ങിയ വരികള്‍..? "

പ്രിയ സഖേ,
നീ എങ്ങനെ കാണാനാണ് ചിരി മറയ്ക്കുള്ളിലെ വിതുമ്പുന്ന ഈ ഹൃദയം ?
നീ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് പുനര്‍ജ്ജനി കൊതിയ്ക്കുന്നോരീ അഹല്യയെ ?

1 comment: