കഥകൾ

Sunday, November 28, 2010

ഹൃദയത്തില്‍ തറഞ്ഞ നീ ..
ഊരിമാറ്റിയാല്‍ രക്തം വാര്‍ന്ന് ആത്മശാന്തി!!!
കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നാല്‍
പഴുത്തളിഞ്ഞ വ്രണമായി ജീവിത കാലം മുഴുവന്‍ ...!!!

--

1 comment:

  1. എന്തു പറയേണ്ടു...

    ReplyDelete